ร่วมงานกับเรา

Creative Designer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ออกแบบ Key Visual ต่างๆ ของส่วนงาน โลโก้ ปก ของพรีเมียมทั้ง Physical และ Digital
 • ให้คำแนะนำ ดูแลภาพรวมของทีมออกแบบให้งานดีไซน์ออกมาสวยงามและกระตุ้นการซื้อของลูกค้า
 • ดูแลให้คำแนะนำ งานออกแบบ AW เนื้อในให้สวยงามสอดคล้องกับปก
 • นำเสนอ หาไอเดียการออกแบบใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกับทีมและนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้งานดีไซน์โดดเด่นในธุรกิจหนังสือ
 • ดูแลทีมให้ส่งงานตรงเวลา สอดคล้องกับแผนการวางจำหน่ายหนังสือที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือน
 • รับงานจากผู้ออกแบบ Outsource ดูแลความสวยงามความเรียบร้อยและ ประสานงานงานเข้าโรงพิมพ์ให้ตรงตามแผน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานที่ตั้งไว้
 • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ทีมออกแบบปก)
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความคาดหวังใน 4 เดือน
 • หนังสือทุกปกที่วางจำหน่ายได้รับคำชมจากลูกค้า กระตุ้นการซื้อ และเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง
 • งานอกกแบบทุกชิ้นช่วยเรื่องยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สำนักพิมพ์
 • ควบคุมดูแลทีมให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 • สร้างทัศนคติเชิงบวกให้ทีม และมีทัศนคติที่ดีการทำงานเสมอ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น