ร่วมงานกับเรา

Customer Expricence

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

  • ประสานงานทีมภายในบริษัทและ Vender ที่ดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆของลูกค้า
  • วางแผนพัฒนาและ Solustions เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิการใช้งานของลูกค้า

 

Qualifications

  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ Platform อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความคิดเชิงระบบ สามารถบริหารงานและทีมได้ดี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น