ร่วมงานกับเรา

Creative Content (แพรว)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

•วางแผนและจัดการการทำ Content ของทีมให้มีประสิทธิภาพ
•วิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านและคู่แข่ง เพื่อปรับปรุงการทำ Content
•วางแผนเรื่องการ Boost Post Contentทุกช่องทาง Online
•มอนิเตอร์คู่แข่งเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ สำหรับวางแนวทางแก้ไขการทำงาน
•มีความเชี่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel, Power BI
•ร่วมทำงานกับฝ่าย BDCX ในการปรับปรุงหลังบ้าน ประสานงานกับทาง Facebook เพื่อหารือปรับปรุงการทำงาน
•มีทักษะของการเป็น Content Creator

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์เขียน Content
  • มีความสนใจข่าวสารแฟชั่นและวงการบันเทิง ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีทัศนะคติที่ดีกับงานขาย

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น