ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Fair & Event / ฝ่าย Marketing & PR

เปิดรับจำนวน 3 ตำแหน่ง
  • มีความรู้พื้นฐานและทักษะกลยุทธ์ด้านการตลาด, การจัดงาน Fair & Event
  • สามารถทำสื่อ และดูแลสื่อในรูปแบบ Online Marketing ได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office และสื่อ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LINE

🙋‍♀️🙋‍♂️น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น