ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

  • ออกแบบและสร้างสรรค์ Artwork สำหรับสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ภาพประกอบเนื้อหา, สื่อโฆษณาทุกแพลตฟอร์ม และกราฟิกอื่นๆ
  •  นำเสนอไอเดียอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนองานออกมาถูกต้อง ตรงตามโจทย์ และตรงตามรูปแบบของสื่อในเครือ
  • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย ตามตารางงานที่กำหนดและส่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

Qualifications

  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign รวมถึงโปรแกรมออกแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชำนาญ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานกราฟิก
  • มีความคิดงานสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจในการสื่อสารด้วยภาพ สามารถนำเสนอแนวคิด Concept งานออกแบบใหม่ๆได้
  • ความเข้าใจ สนใจและใช้งานและติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อออนไลน์ในแพลทฟอร์มต่างๆ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถในการทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีพื้นฐานและความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น