ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer : Advertorial

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)

 • ออกแบบและสร้างสรรค์ Artwork สำหรับสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Infographic, ภาพประกอบเนื้อหา, สื่อโฆษณาทุกแพลตฟอร์ม และกราฟิกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • นำเสนอไอเดียอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนองานออกมาถูกต้อง ตรงตามโจทย์ และตรงตามรูปแบบของสื่อในเครือ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจในการสื่อสารด้วยภาพ สามารถนำเสนอแนวคิด Concept งานออกแบบใหม่ๆ ได้
 • มีความเข้าใจ ใช้งาน และติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อออนไลน์ในแพลทฟอร์มต่างๆ
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายตามตารางงานที่กำหนด และส่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

 • เพศใดก็ได้ อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานกราฟิก
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

รูปแบบการทำงาน

 • ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. (อาจทำงานเสาร์อาทิตย์หรือต่างจังหวัด มีค่าล่วงเวลาให้)
 • ผ่านทดลองงาน รับสวัสดิการตามข้อกำหนดของบริษัทฯ (อาทิ ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯลฯ )

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น