ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer : Publishing Business

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ออกแบบปก ทำภาพประกอบ และจัดอาร์ตเวิร์กหนังสือได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา
2. ออกแบบสื่อประกอบในการโปรโมทหนังสือเล่ม เช่น กล่อง / โลโก้ / แบรนเนอร์ / สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
3. ประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อให้งานออกมาตรงตามคอนเซปต์ที่ตั้งไว้

คุณสมบัติ

1. เพศ : ชาย/หญิง
2. อายุ : ไม่จำกัด
3. วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและการสื่อสารด้าน Graphic Designer การจัดวางตัวอักษร และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
4. สามารถใช้โปรแกรม InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้อย่างชำนาญ
5. มีความรู้เรื่องงานพิมพ์และมีประสบการณ์การทำหนังสือมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ พร้อมจะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างไม่มีปัญหา

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น