ร่วมงานกับเรา

Management Trainee (ส่วนกลางสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

 •  เรียนรู้งานโดยตรง รวมถึงทำงานขึ้นตรงกับบรรณาธิการอำนวยการ และรองกรรมการผู้จัดการ ทั้งในส่วนงานผลิต ธุรกิจและอื่นๆ
 • ศึกษาตลาด และร่วมริเริ่มโครงการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร
 • ประสานงาน และทำงานร่วมกับหลากหลายแผนกในองค์กร
 • จัดการและบริหารงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการค้นหาข้อมูล, ยืดหยุ่น, เปิดกว้าง และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความรู้ภาษาที่สามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการบริหารโครงการ และประสานงาน
 • มีใจรักการอ่าน และสนใจในการร่วมงานกับธุรกิจหนังสือ
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่จำกัด

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น