ร่วมงานกับเรา

Marketing coordinator : Book Business

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดูแลและวางแผนการเผยแพร่คอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชม รายงานยอดขายต่างๆ
 • ตอบคำถามผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม
 • วางแผนการตลาด คิดโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย และประสานงานการจัดแคมเปญการตลาดกับแพลตฟอร์ม
 • ติดต่อกับ influencer เพื่อประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ)
 • เข้าใจกระแสบริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน ชอบอยู่กับข้อมูล และรู้ข้อมูลใหม่ๆ ก่อนใคร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดไอเดียสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างน่าสนใจและถูกต้อง
 • มีทักษะทางภาษาไทยอย่างดีเยี่ยม
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีทัศนคติเชิงบวก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีไหวพริบ ความกระตือรือร้น และรอบคอบ

 

สนใจส่งประวัติมาที่ sasakorn_wa@amarin.co.th  พร้อมระบุหัวข้อว่า “สมัครงานตำแหน่ง Marketing coordinator”

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น