ร่วมงานกับเรา

Marketing Executive

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)

 • ร่วมกับทีมวางแผนทางการตลาดเกี่ยวกับแบรนด์ทั้ง Offline และ Online รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
 • Co-Branding ประสานงาน Partner เพื่อโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่อง Online สามารถ Create Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแบรนด์
 • สามารถซื้อ Boost Post Ad. ได้มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปรพสานงานจัดทำ Artwork และรับผิดชอบโพสต์ Content ต่างๆ เพื่อโปรโมทกิจกรรมของแบรนด์ในสื่อทุกช่องทาง
 • ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติตามแผนให้สำเร็จตาม Timeline และ Target ที่วางไว้
 • หาข้อมูล ไอเดียใหม่ๆ Reference ต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอดในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และตามงานกับกองงานกับกอง บก.
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด Online จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจกระแสบริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน ชอบอยู่กับข้อมูล และมีความรู้ข้อมูลใหม่ๆ ตามทันเทรนด์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดไอเดียสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีทัศนคติเชิงบวก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีไหวพริบ ความกระตือรือร้น และรอบคอบ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น