ร่วมงานกับเรา

Merchandiser Book Officer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • บริหารสินค้า วิเคราะห์สภาพตลาด โอกาสการขาย เพื่อประเมินยอดพิมพ์
 • บริหารสต๊อก ให้เพียงพอต่อการขาย และอยู่ในเกณฑ์ KPI
 • บริหารช่องทางการขาย + ยอดขายและวางแผน ร่วมกับฝ่ายขาย
 • ประสานงานระหว่างสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ฝ่ายขายทุกส่วน
 • ผลักดันหนังสือร่วมกับทีมการตลาด + สำนักพิมพ์

Qualifications

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
 • สามารถวิเคราะห์ยอดขาย และสรุปข้อมูลต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน Merchandiser ค้าปลีก อย่างน้อย 2ปี
 • ชอบหนังสือและรักการอ่านหนังสือ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น