ร่วมงานกับเรา

Photographer : Media Group – 1

Job Description

 • ถ่ายภาพตามได้รับมอบหมาย เช่น ภาพประกอบเนื้อหา, ภาพประกกอบสื่อโฆษณา
 • ปรับ-ตกแต่งภาพ ไฟล์ภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานในสื่อทุกแพลตฟอร์ม
 • จัดเก็บไฟล์ภาพตามระบบขององค์กร เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอไอเดียในการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนองานออกมาถูกต้อง ตรงตามโจทย์ และตรงตามรูปแบบของสื่อในเครือ

Qualifications

 • มีความชำนาญด้านการถ่ายภาพการออกแบบตกแต่งภายใน สินค้า บุคคล และ สถานที่
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพและการจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพสำหรับการถ่ายภาพในสตูดิโอ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Lightroom รวมถึงโปรแกรมตกแต่งภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชำนาญ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาถ่ายภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถในการทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • หากสามารถถ่ายวีดีโอหรือใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น