ร่วมงานกับเรา

PR Section Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • ดูแลงานแฟร์ในเครือบริษัท อมรินทร์ฯ
  • คิด Content และ Media ต่างๆ เพื่อใช้ในการโปรโมทงานแฟร์
  • สรุปผล Report จากการใช้สื่อต่างๆ
  • ซื้อสื่อโฆษณา Online อาทิ Facebook หรือ Tik Tok ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการ Online Marketing 3-4 ปี
  • คิดค้นรูปแบบการตลาดใหม่ๆ มีประสบการณ์ ด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing Social Media

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น