ร่วมงานกับเรา

Junior Programmer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

  • Web Application PHP, HTML, CSS, JavaScript, Web APIs , SQL , UX/UI
  • Design Workflow
  • Database MSSQL, PostgreSQL

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียน App ได้
  • ชอบศึกษาพัฒนาความสามารถ พัฒนาตนเอง จากเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันให้ดีขึ้น
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น