ร่วมงานกับเรา

Project Manager : Event

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • วางแผนและวางกลยุทธ์ในการนำเสนองาน Event และการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • บริหารและควบคุมการใช้ค่าใช้จ่ายในการทำงานของโครงการต่าง ๆ ให้ได้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • บริหารและควบคุมทีมงานที่จะทำงานในแต่ละโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ควบคุมและบริหารเวลาในการทำงานของทีมภายใน และทีมภายนอกให้ทันต่อกระบวนการทำงาน
 • ประสาน ติดต่อ และต่อรองกับบริษัทฯ ภายนอก (Supplier, Vender, Partner)
 • นำเสนองานกับลูกค้าและประสานความต้องการของลูกค้ากับทีมงานผลิต
 • นำเสนอการแก้ปัญหาต่าง ๆ กับทางลูกค้าและทีมงานในกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้า
 • รับผิดชอบการผลิตเอกสารสำหรับแผนงานของโครงการ เช่น MC, Script, Rundown, VDO Script, etc.
 • ควบคุมและดูแลการผลิตงานต่าง ๆ หน้างานและรับผิดชอบคิวในวันงานที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน Project Manager Event จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนองานได้ดี

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น