ร่วมงานกับเรา

Project Manager ( Amarin Baby and Kids / Sudsapda )

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการตามแผนโครงการ แก้ไขและปรับเปลี่ยนแผนการตามความเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และข้อกำหนดของลูกค้า และธุรกิจ
 2. ดำเนินการ และบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายและส่งมอบโครงการให้ได้ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
 3. ดูแล และสื่อสารกับทีมให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ และส่งมอบในแต่ละวัน
 4. ดูแล จัดการเอกสาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารโครงการมีความสมบูรณ์ อัปเดตเป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไฟล์เอกสารอย่างเหมาะสม
 5. ดูแล และจัดการข้อเสนอโครงการ รวมถึงร่างข้อกำหนด ขอบเขตโครงการ TOR งบประมาณ และแผนพัฒนาโครงการ ( หากผ่านการทำโครงงานกับหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 6. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และสมาชิกในทีมเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ
 7. สามารถทำตัวเลขเสนอโปรเจ็คได้ ลงรายละเอียดตัวเลขแต่ละส่วน และถ้ารู้จัก sup โครงสร้าง partner จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย/หญิง
 2. อายุ : อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า นิเทศศาสตร์ / โฆษณา หรือสาขาอื่นๆ เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านงาน Project Manager จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น