ร่วมงานกับเรา

Sale Sponsorship Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • สามารถจัด Packaging ขาย และสนับสนุนให้กับลูกค้าได้ดี
 • มีความคุ้นเคยและรู้จักลูกค้าทั้ง Direct และ Agency
 • สามารถทำP&J รูปแบบค่าใช้จ่าย รายได้ ผลกำไรได้ดี
 • มี Service Mind เข้ากับผู้อื่นง่าย
 • มีความเป็นผู้นำในการจัดการทีมได้ดี
 • เข้าใจสินค้า Product ที่นำไปขาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างคล่องแคล่ว
 • วางแผนจัดการการขายร่วมกับทีมได้ดี
 • ออกไปขายงานร่วมกับทีมงานอยู่เสมอ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
 • ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจธุรกิจการขายงานแบบผู้สนับสนุน Concert, Festival,หรือ Event อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น