ร่วมงานกับเรา

Senior Brand Executive

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)

 

 •  วางแผนกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ และโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อทุกช่องทาง
 • วางแผนงานเพื่อ Co-branding ประสานงาน Partner ทั้งภายใน และภายนอก
 • วางแผนการตลาด Online โดยเริ่มจาก Create content จัดทำ Artwork การโพสต์ Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้แบรนด์
 • วิเคราะห์การซื้อ Boost post ads. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ผลได้
 • Researcher เพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ และติดตามแนวโน้ม การพัฒนา Digital Platform ในอนาคต เพื่อนำมาพัฒนาใช้กับงาน

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

 

 • ชาย/หญิง 27 – 37 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ตรงในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • มีความรู้ และใช้งาน MS Office เป็นอย่างดี
 •  มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้ดี
 •  มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีความคล่องตัวสูง ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
 • มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ และรับมือกับความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ดีไซน์ หรือมีความรู้ด้านกราฟิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น