ร่วมงานกับเรา

Senior Full Stack

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • สามารถ Develop application ได้ตามความต้องการ (Web application, Cross-Platform application)
  • มีความเข้าใจในการออกแบบ Database และจัดการเกี่ยวกับ database ได้
  • สามารถ Develop API สำหรับ connect กับ application ต่างๆได้
  • สามารถจัดการเกี่ยวกับ Infrastructure ของ Web ได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง Full Stack Developer
  • หากเขียน Front end ได้ (Flutter, Native react) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการออกแบบ Solution และความเป็นผู้นำ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น