ร่วมงานกับเรา

Strategic Planner (Digital Product)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • นำข้อมูลจากส่วนต่างๆ เช่น ข้อมูลยอดขาย, ข้อมูลตลาดและคู่แข่ง รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ มาวิเคราะห์ บริหาร และจัดการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละช่องทางสำหรับ Digital Product ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย E-book, Chapter book, Audiobook และเว็บตูน
 • สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และศึกษาจุดเด่นของแต่ละคู่ค้าเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างยอดขาย
 • ศึกษาและเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ วางแผนการสื่อสาร, จัดทำโปรโมชั่นในช่องทางออนไลน์ของบริษัท และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกการตลาด, แผนกมีเดีย, แผนกลิขสิทธิ์ เป็นต้น
 • กำหนดกลยุทธ์การขายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น งานอีเวนต์ งานแฟร์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการจัดรายการสินค้า การจัดวาง สื่อ POP ของพรีเมี่ยม กิจกรรมในงาน เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้า
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าตั้งแต่เริ่มขายและสินค้าที่วางขายอยู่ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การวางแผนการออกสินค้าร่วมกับกองบรรณาธิการ และกระตุ้นยอดสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เช่น จัดทำรายงาน , ทำ Presentation หรือ Proposal โครงการต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด, งานขาย, งานวางกลยุทธ์, Business Development หรือ Data Analytics
 • มีความคุ้นเคยและชื่นชอบผลิตภัณฑ์และตลาด Digital
 • เชี่ยวชาญในเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับ Digital Marketing
 • มี Growth Mindset มองโลกในแง่ดี และรักความท้าทาย
 • สนุกกับการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง
 • หากรักการอ่าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น