ร่วมงานกับเรา

Sub-Editor (Digital Product)

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)
  • ควบคุมคุณภาพของงานต้นฉบับให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของตัวสะกด คำทับศัพท์ สำนวนต่างๆ รวมถึงข้อมูลในทุกส่วนของต้นฉบับ
  • สืบค้นข้อมูลในเรื่องต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
  • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญ
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง สามารถสืบค้นข้อมูลในเรื่องต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น