ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (On Print)

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (นิตยสาร)

Amarin Group คือ ผู้นำอย่างแท้จริง ด้านสื่อนิตยสารไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมทั้งกลุ่มเนื้อหาบ้านและการตกแต่ง, แฟชั่น, สุขภาพ และกลุ่มเนื้อหาที่ตอบโจทย์เพื่อครอบครัว ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ในการผลิตนิตยสารคุณภาพ จนถึงปัจจุบัน Amarin Group มีนิตยสารออกจำหน่าย จำนวน 6 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้อ่าน ได้แก่ นิตยสารบ้านและสวน, room, แพรว, แพรว Wedding, ชีวจิต, National Geographic ฉบับภาษาไทย

ซึ่งกล่าวได้ว่านิตยสารของบริษัทมียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับนิตยสารประเภทเดียวกัน และล้วนเป็นนิตยสารชั้นนำของประเทศที่ครองใจผู้อ่านมาอย่างยาวนานทุกฉบับ