ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (On Print)

บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

Create premium craft packaging on your demand.

โรงพิมพ์อมรินทร์ฯ ได้นำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมาก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เรามีทีมงานออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Packaging ที่ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาแบบร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลงานมีความสมบูรณ์แบบตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับการผลิตและการนำไปใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (value added) ทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจ

ติดต่อฝ่ายขายงานพิมพ์ ส่วน Packaging

สถานที่ติดต่อ

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์: 0-2422-9000 ต่อ 1280, 1281
โทรสาร: 0-2433-2742
อีเมล: aprint@amarin.co.th