ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
UX /UI Designer 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Creative : Advertising 1 Amarin Publishing สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume มาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin

Media & Branding Executive 1 Amarin Publishing สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume มาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Account Executive : Creative & Event 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin