ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
กองบรรณาธิการ (สำนักพิมพ์อรุณ) Amarin Publishing 👉 หากสนใจสามารถส่งรายละเอียด 📃
มาที่อีเมล parinda_ma@amarin.co.th 📨
เลขากองบรรณาธิการ (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์กลุ่ม Entertainment) Amarin Publishing สนใจสามารถส่ง 1.Resume 2.เขียนเล่าว่าทำไมถึงอยากทำงาน เลขาฯ กองบรรณาธิการ
ส่งมาที่อีเมล parinda_ma@amarin.co.th ระบุหัวข้อ ‘สมัครงาน_เลขาฯ กองบรรณาธิการ’
Network and System Engineer Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม Facebook : JobAmarin
เจ้าหน้าที่ IT Support Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม Facebook : JobAmarin
ผู้ช่วยบรรณาธิการ Children (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์) Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Brand Associate Officer Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Creative and Art Cover Director Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Prism (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์) Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Piccolo (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์) Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Creative Content : Springbooks 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin