ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
Producer (Fair & Event) 2 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
กองบรรณาธิการ Lilac (นิยายวาย) (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์) 2 Amarin Publishing 👉 หากสนใจสามารถส่งรายละเอียด 📃
มาที่อีเมล parinda_ma@amarin.co.th 📨
กองบรรณาธิการ Camellia (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์) 1 Amarin Publishing 👉 หากสนใจสามารถส่งรายละเอียด 📃
มาที่อีเมล parinda_ma@amarin.co.th 📨
กองบรรณาธิการ Peony (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์) 1 Amarin Publishing 👉 หากสนใจสามารถส่งรายละเอียด 📃
มาที่อีเมล parinda_ma@amarin.co.th 📨
Senior Marketing (Digital Products) 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม Facebook : JobAmarin
Media Consultant ( Online, On Print, On Ground ) 3 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Brand Associate 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม Facebook : JobAmarin
Marketing Communication Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม Facebook : JobAmarin
Exhibition Designer 1 Amarin Publishing
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin