ร่วมงานกับเรา

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ Maintenance Technician

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

  • ดำเนินการทำ PM เครื่องจักรตามแผนดำเนินงาน
  • ดูแล และซ่อมแซมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์, เครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเครื่องจักร หรืองานบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิต
  • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Sketchup และ Microsoft Excel ได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น