ร่วมงานกับเรา

ช่างปั๊ม

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • ทำการตรวจสอบเครื่องจักรและปฏิบัติงานที่เครื่องไดคัทตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมเครื่องไดคัท และควบคุมคุณภาพของงานที่ผลิต
 • ทำการบันทึกข้อมูลในระบบ RDC
 • ตรวจสอบและตั้งเครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ดำเนินการผลิตงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้
 • ทำการตรวจสอบคุณภาพงานปั้ม และงานไดคัทให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเข้ากะได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น