ร่วมงานกับเรา

ช่างพิมพ์/ช่างตัด

เปิดรับจำนวน 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

  • ควบคุมเครื่องพิมพ์และปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  •  ดูแล รักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติงาน และแก้ไขเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ( มีรอบกะกลางคืน )
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น และมีวินัยในการทำงาน
  • ไม่มีภาวะตาบอดสี
  • มีประสบการณ์ช่างพิมพ์/ช่างตัดอย่างน้อย 1 ปี
  • เปิดรับสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เข้าฝึกเป็นผู้ช่วยช่างพิมพ์ (สอบถามตรงกับทางบริษัทฯ)

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น