ร่วมงานกับเรา

ช่างเคลือบ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • จัดเตรียมงานได้
 • ใช้งานระบบ RDC ได้
 • สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องเคลือบ Laminate ได้
 • รู้และเข้าใจในงานเคลือบ Laminate ทั้งระบบกาว Thermal และ Water Base
 • สามารถแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • รายงานปัญหาพร้อมทั้งป้องกันสาเหตุที่อาจจะทำให้งานเสีย
 • ตรวจสอบและดูแลเครื่องจักรพร้อมใช้งาน
 • รายงานของดี/ของเสียในระบบ
 • ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นกรณีมีการขอความร่วมมือ
 • พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และศึกษาวิทยาการใหม่ๆ
 • พร้อมปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างาน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น