ร่วมงานกับเรา

ช่างแกะเศษ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

– ตรวจสอบคุณภาพงานไดคัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน

– แกะชิ้นงานใบพิมพ์ที่ผ่านการไดคัทโดยการแกะมือและการใช้เครื่อง SP1 วางตามตำแหน่ง Layout

– บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องตามมาตรฐาน AM และ PM ตาม List ของวิศวกรรม

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

– ไม่จำกัดเพศ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

– อายุ 18 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

– สามารถเข้ากะได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น