ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ภายในวันเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • บริหารงานจัดซื้อ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท
 • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก
 • สรรหา Supplier รายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทำการเปรียบเทียบราคา
 • บริหารงานจัดซื้อ การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและดำเนินการธุรกรรมร่วมกับบริษัท Logistic เพื่อนำสินค้าส่งถึงบริษัทตามเป้าหมาย
 • รู้หลักการคัดเลือกสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ทั้งในด้านราคาและคุณลักษณะสินค้าที่เหมาะสม
 • ติดตามควบคุมการส่งมอบ-รับสินค้า จาก Supplier พร้อมประเมินคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลงานจัดซื้อทุกประเภท และระบบงานเอกสารการจัดซื้อทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ (เช่น ใบขอให้เสนอราคา วิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด, การส่งใบสั่งซื้อ , ติดตามผลให้เป็นไปตามสัญญา)
 • ศึกษาตลาดแหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย
 • ซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณ จำนวน มีคุณภาพ ตามความต้องการ
 • ร่วมการบริหารงานคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพตามตามนโยบายขององค์กร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • สามารถวางแผนพร้อมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานจัดซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ตรงในการจัดซื้องานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น