ร่วมงานกับเรา

พนักงานควบคุมการผลิต Digital Print

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการผลิตให้พิมพ์งานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 •  ดูแล รักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติงาน และแก้ไขเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีความรู้ ความเข้าใจในงานผลิตสิ่งพิมพ์ หรือประสบการณ์ตรงในงานผลิต Digital Print จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น