ร่วมงานกับเรา

พนักงานเตรียมบล็อค

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • จัดเตรียมงานได้
 • ตรวจสอบคุณภาพงานเคลือบ และ Spot ได้
 • ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นกรณีมีการขอความร่วมมือ
 • พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และศึกษาวิทยาการใหม่ๆ
 • พร้อมปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างาน
 • มีความรู้เบื้องต้นกับงานเคลือบ Spot UV
 • จัดวางเลย์เอ้าท์ (Layout) ฟิล์ม ให้ตรงตามงานพิมพ์
 • สามารถใช้เครื่องทำบล็อกสกรีนทั้งระบบได้
 • รายงานและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบ RDC
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น