ร่วมงานกับเรา

พนักงานเทคนิคก่อนพิมพ์

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 

  • Validation รับรองผลของกระบวนการออกเเบบและพัฒนา ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ โดยรับข้อมูลและรับผิดชอบการออกแบบการทดลอง ตลอดจนวางแผนงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิต
  • ประสานงานจัดทำเเผนการทดสอบวัตถุดิบการผลิตภายในบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทบทวนตรวจสอบ
  • ประสานงานฝ่ายผลิต จัดทำเเผนเเละทำการทดสอบ กรณีวัตถุดิบใหม่ที่ยังไม่เคยมีการผลิตมาก่อน
  • จัดโปรไฟล์สีกรณีหมึกใหม่เเละปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดปัญหาการพิมพ์สีไม่ได้ตามตัวอย่าง ให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด
  • ประสานงานเเละวางเเผนภายในทีม เพื่อคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อ Support ส่วนงานผลิต หรือ ลดปัญหา ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ์, เทคโนโลยีวัสดุเเละบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น