ร่วมงานกับเรา

ช่างซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-วางแผนการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

-ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น