ร่วมงานกับเรา

IT Support

รายละเอียดงาน
-ติดตั้ง/ดูแล/แก้ไขปัญหาทางด้าน Computer Hardware(PC/Nac)
-ติดตั้ง/ดูแล/แก้ไขปัญหาทางด้าน Software เช่น Windows,Office,Internet,AntivirusและApplication เป็นต้น
-จัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเครือข่าย Network
-ปฎิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น