ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
Senior Sales 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Senior Marketing Executive 1 Kadokawa Amarin สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด (อยู่ในบริเวณเดียวกับบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งฯ)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ติดต่อ
ส่ง Resume เข้ามาได้ที่ : HR@kadokawa-amarin.co.th
Special Project Officer/Senior : Publishing 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Creative Content Editor : Publishing 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
VDO Grapher 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
UX /UI Designer 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Creative : Advertising 1 Amarin Publishing สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume มาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin

Media & Branding Executive 1 Amarin Publishing สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume มาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Account Executive : Creative & Event 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin