นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
26 ธ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4 ธ.ค. 2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
22 พ.ย. 2561 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
14 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561
14 พ.ย. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม
3 ก.ย. 2561 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
30 ส.ค. 2561 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
15 ส.ค. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย
2 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
2 ส.ค. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561
26 ก.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
11 ก.ค. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
2 ก.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
18 พ.ค. 2561 แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
9 พ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม
9 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
9 พ.ค. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561
9 พ.ค. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์
27 เม.ย. 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)